Voor je start (FAQ)

»

Ben je nog niet begonnen en wil je weten of crowdfunding bij jou past, hoe je je goed voorbereidt, hoe je goed van start gaat en hoe je het maximale uit jouw campagne haalt?

Orientatie

Wat kan crowdfunding voor mij betekenen?

Met crowdfunding kan meer dan veel mensen denken. Crowdfunding is voor veel verschillende ondernemingen en initiatieven geschikt. Afhankelijk van het soort ‘project’ wordt gekozen voor een bepaalde vorm van crowdfunding, een bepaald platform en invulling van de strategie en campagne. We zijn positief daar waar het kan, maar ook eerlijk wanneer het moet, we zeggen het dus ook eerlijk wanneer je er beter niet aan kan beginnen. Met onze ervaring kunnen we je goed helpen met de vragen die beantwoord moeten worden voordat je begint.

Kijk bij onze voorbeeldprojecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Platform

Welk platform past bij mijn onderneming of initiatief en draagt echt bij aan het succes?

We zijn maar gestopt met tellen, het aantal platformen in Nederland en daarbuiten is enorm. Aantallen zijn wat dat betreft ook niet relevant. Het gaat om de kwaliteit van de platformen en de toegevoegde waarde die zij daadwerkelijk kunnen hebben voor jouw crowdfunding. Wegen de kosten van een platform op tegen de toegevoegde waarde van het platform? Is een internationale campagne mogelijk en haalbaar? Is ‘eigen’ crowdfunding techniek beter voor jouw onderneming of initiatief?

Het voordeel van bestaand crowdfunding platformen kan zijn dat hun bestaande netwerk een bijdrage kan leveren aan het succes van jouw crowdfunding campagne. Hier kunnen beperkingen tegenover staan die niet passen bij jouw onderneming, initiatief, strategie en gewenste campagne. Wat kan je van een bestaand platform verwachten en zijn er andere manieren om er meer uit te halen via het platform of via ‘eigen’ crowdfunding techniek? Wij hebben de ervaring om je hierbij te helpen.

Kijk bij onze services om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Strategie

Hoe kan je crowdfunding inzetten op een manier die past bij jouw organisatie en organisatiedoelen?

Crowdfunding kan je wanneer je het op de juiste manier inzet naast het benodigde geld meer opleveren. Deze toegevoegde waarde kan er voor zorgen dat de kans op succes van jouw onderneming wordt vergroot. Crowdfunding kan er ook voor zorgen dat je meer controle blijft houden over de koers van jouw onderneming doordat een ander soort investeerder bij jouw onderneming wordt betrokken. Afhankelijk van de fase waarin jouw onderneming in zit kunnen bijvoorbeeld potentiële klanten in jouw onderneming investeren door op voorhand producten of diensten af te nemen. Dit kan naast een proof of concept (mensen willen jouw product of dienst hebben) en een proof of capability (je toont aan dat je het product of de dienst ook kan verkopen) opleveren. Deze bewijsvoering is mogelijk interessant voor andere partijen die willen investeren of financieren. Met mogelijke vervolg investeerders en/of financiers moet nu al rekening worden gehouden. Je wilt niet dat de manier van financieren waarvoor je nu kiest straks vervolgfinanciering in de weg staat. Het zogenaamde stapelen van financieren en de eerder besproken toegevoegde waarde komt aan bod in deze fase van de voorbereiding.

Kijk bij onze services of voorbeeldprojecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Campagne

Hoe kom je tot een opvallend, passend en doeltreffend campagneplan?

Of je nu een crowdfunding campagne start op een bestaand crowdfunding platform of dat je hiervoor gebruikmaakt van customized crowdfundingtechniek, in beide gevallen moet je opvallen met je campagne bij het juiste publiek. Naast dat er een aantal wetmatigheden zijn waar slim gebruik van gemaakt kan worden speelt creativiteit een belangrijke rol om de kans van slagen van jouw campagne te vergroten.

Kijk bij onze services of voorbeeldprojecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Voorbereiding

Hoe draagt een goede voorbereiding bij aan een goede start en een succesvolle campagne?

Een goede voorbereiding geeft jou, je team en uiteindelijk ook de crowd het vertrouwen dat nodig is om de doelen van de crowdfunding campagne te kunnen halen. Uiteraard gaat het verder dan vertrouwen. Een goede voorbereiding scheelt veel werk tijdens de uitvoering van de campagne.

Kijk bij onze voorbeeldprojecten om een idee te krijgen van wat je te wachten staat.

Uitvoering

Wat heb je nodig en wat moet je doen voor een succesvolle campagne, hoe stuur je bij wanneer nodig?

Wat is er nodig aan resources, zowel mensen als andere middelen? Door onze ervaring weten wij waar de omslagpunten zitten in een crowdfundingcampagne en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. We weten ook waar knelpunten kunnen ontstaan, hoe deze voorkomen kunnen worden en hoe er goed op kan worden gereageerd. Wanneer er onvoldoende resources binnen de organisatie aanwezig zijn kunnen wij de nodige ondersteuning bieden.

Kijk bij onze services om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Nazorg

Hoe onderhoud je de relatie met jouw crowd, hoe blijven ze betrokken bij jouw onderneming of initiatief?

Een crowdfundingcampagne stopt niet op het moment dat het doelbedrag (of meer) is opgehaald. Naast het leveren van mogelijke rewards en het nakomen van de gemaakte beloften is het belangrijk om de crowd blijvend te involveren. Op deze wijze levert de crowd een blijvende toegevoegde waarde.

Kijk bij onze voorbeeldprojecten om een idee te krijgen van wat je te wachten staat.

Kwaliteit en resultaat gaan bij ons altijd voor.

»

Mooi als we je in een gesprek kunnen overtuigen.